Solidność w standardzie

Nasza lokomotywa - Wasze wagony

  • Naszą lokomotywą jedziemy z Waszymi wagonami
  • Posiadamy zezwolenia na przewóz towarów niebezpiecznych
  • Na każde życzenie klienta znajdziemy indywidualne rozwiązanie

Transport koksu i węgla

  • Nasze wagony Eamnoss są idealne do ciężkiego transportu koksu i węgla
  • Oferujemy efektywny transport koksu i węgla z miast portowych albo transgranicznie do wszystkich niemieckich miejsc docelowych
  • Z naszymi wydajnymi lokomotywami transportujemy w Polsce najcięższe pociągi z węglem w Europie

Prace manewrowe

  • Nasze lokomotywy class 66 są również odpowiednie do prac manewrowych
  • Nasz personel wykonuje wszystkie prace manewrowe